www.e-nalburiye.com Üyelik Sözleşmesi

1. İşbu sözleşme, e-nalburiye.com web sitesi adına Hakan Menderes Kavur (bundan böyle e-nalburiye.com olarak anılacaktır) ile, e-nalburiye.com'un sağladığı hizmetlerden faydalanan ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (bundan böyle Üye olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

2. İşbu sözleşmenin kapsamı, e-nalburiye.com ile Üye arasındaki hizmet alışverişinin şartlarının düzenlenmesidir.

3. e-nalburiye.com, Üye'ye "www.e-nalburiye.com" web sitesini kullanma imkanı sağlayacaktır. Üyelik "www.e-nalburiye.com" web sitesi içeriği ile sınırlıdır, bu içeriği arttırma ve/veya azaltma tasarrufu e-nalburiye.com'a aittir.

4. Üye, e-nalburiye.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi yada kuruluşlara veremez. Aksi halde e-nalburiye.com'un söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Üye'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devir edilemez. Kullanıcı adı ve şifre(leri)nin, Üye dışındaki kişiler tarafından kullanılması yasak olup, bunların her ne şekil ve surette olursa olsun başkaları tarafından kullanılmasından doğacak her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluk Üyeye aittir. Üye, kullanıcı adı ve şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesini engellemek için her türlü önlemi almakla yükümlüdür.

5. e-nalburiye.com'un her zaman, tek taraflı olarak Üye'ye verilen hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder.

6. e-nalburiye.com herhangi bir kişi ve/veya kuruluşun Üyelik başvurusunu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

7. e-nalburiye.com ile Üye arasındaki iletişim ve/veya haberleşme e-mail (Elektronik Haberleşme) yöntemiyle olacaktır.

8. Üye, e-nalburiye.com Üyelik Formu'nda belirttiği Adı, Soyadı, e-mail Adresi, Fatura Bilgileri gibi bilgilerin ve diğer bilgilerin doğruluğunu taahhüt ettiği gibi, bu bilgi ya da belgelerde olabilecek değişiklikleri derhal yazılı olarak e-nalburiye.com'a bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde doğabilecek tüm ihtilaflardan ve bunların sonuçlarından münhasıran sorumlu olacaktır.

9. e-nalburiye.com'un, "www.e-nalburiye.com" web sitesinde yer alan her türlü bilgi, rapor, değerlendirme, makale, araştırma, haber, grafik, anket ve/veya istatistiksel bilgi güvenirliliğine inanılan kaynaklardan edinilmiştir. Bununla beraber, e-nalburiye.com yukarıda da geçen her türlü veri ve/veya bilginin doğruluğunu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Bunların kullanılması sonucunda Üye'nin, üçüncü kişilerin, herkesin uğrayabileceği zararlar ve risklerden dolayı e-nalburiye.com ve bu siteye katkı yapan kurum ve/veya kişiler sorumlu tutulamaz. e-nalburiye.com web sitesinde yer alan her türlü bilgi, rapor, değerlendirme, makale, araştırma, haber, grafik, anket ve/veya istatistiksel bilgi; e-nalburiye.com tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

10. Üye, söz konusu hizmeti genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.

11. e-nalburiye.com web sitesi içeriği, Üye tarafından ancak telif haklarına uyularak kullanılabilir. İşbu içerik, e-nalburiye.com'un yazılı izni olmaksızın sistem üzerinden kopya edilip çoğaltılamaz. Aksi halde yasal ve cezai sorumluluk Üye'ye aittir. Ayrıca Üye'ye bu hizmetten faydalanması için e-nalburiye.com tarafından sağlanan içerik ve bilgiler başka bir amaç için kullanılamaz, başkalarına ücretli veya ücretsiz olarak verilemez, çoğaltılamaz, e-nalburiye.com Üyeliğinin sona ermesinden sonra Üye tarafından kullanılamaz ve başkasına devredilemez. Ücretli veya ücretsiz olarak, e-nalburiye.com tarafından Üyeye sağlanan içerik sadece Üyeliğin devam ettiği süre boyunca kullanılmak üzere verilecektir.

12. Üye, diğer internet kullanıcılarının verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye'ye aittir.

13. e-nalburiye.com'a ait www.e-nalburiye.com web sitesindeki her türlü bilgi, rapor, değerlendirme, makale, araştırma, haber, grafik, anket ve istatistiksel bilginin bütün yasal hakları ve telif hakları e-nalburiye.com'a ait olup, bu veri ve bilgiler yayınlanamaz, benzetilemez ve kopyalanamaz. Aksi halde tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen Üye'yi bağlayacaktır. e-nalburiye.com'a ait veri ve bilgilerin e-nalburiye.com'un yazılı izni olmadan kısmen de olsa kopyalanması, başka yerlerde yayınlanması, web sitelerinde kısmen veya tamamen kullanılması, dağıtılması, çoğaltılması, değiştirilmesi, ileride veya güncel biçimde kullanılmak veya tekrar dağıtmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılması mümkün değildir. Aksi hallerde e-nalburiye.com, bütün zarar ve ziyanlarını talep edecektir.

14. e-nalburiye.com verilen hizmetin kesintisiz olarak sağlanması için azami çabayı sarf edecektir, ancak, bu çabaya rağmen önlenemeyen arızalardan dolayı hizmetin sağlanamamasından dolayı Üye e-nalburiye.com'u sorumlu tutmayacağını ve bir hak veya tazminat talep etmemeyi peşinen kabul eder.

15. Üye'nin Internet kanalı ile beyan edeceği her türlü fikir ve düşüncesi tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece Üye'yi bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin e-nalburiye.com ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur.

16. e-nalburiye.com Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, Üye yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği hiçbir zararla ilgili olarak e-nalburiye.com 'dan herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

17. Üye, tüm uyuşmazlıklarda e-nalburiye.com'un defter, kayıt, bilgisayar kayıt ve çıktılarının, elektronik haberleşmelerin (e-mail) geçerli, bağlayıcı kesin ve münhasır delil olacağını, bunlara karşı tüm itiraz ve def'i haklarından ve dava halinde bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif haklarından peşinen feragat ettiğini kabul eder.

18. Yukarıda sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde e-nalburiye.com'un Üye'ye karşı işbu şartlara uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklı olacaktır.

19. e-nalburiye.com, Üye'nin sistemi işbu şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Üye'yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda e-nalburiye.com Madde 5'de öngörülen tedbirleri de alma hakkına sahiptir.

20. İşbu sözleşme, Üyenin, e-nalburiye.com üyeliği başlatıldığı andan itibaren geçerlilik kazanacaktır.

Firma Adı :………………………………………………………………… İMZA

Firma Adresi :…………………………………………………………………

Yetkili Kişi :…………………………………………………………………